خانه

مترجم رسمی و تأیید شده زبان فارسی

اگر به دنبال مترجم رسمی، قسم خورده، تأیید شده و بدون لهجه برای ترجمه مکالمه فارسی به آلمانی، آلمانی به فارسی هستید، یا نیاز به مترجم رسمی برای ترجمه و تأیید مدارک و نوشته های تک یا چندین صفحه ای شخصی یا رسمی تان دارید:

به عنوان مترجم رسمی و تایید شده از طرف دادگاه اول استان نرد راین وستفالن در هام (OLG Hamm) برای امور مترجمی کتبی و شفاهی زبان فارسی، می توانید برای ترجمه های خود در بیله فلد و حومه با من تماس بگیرید. قابل اطمینان بودن، رازداری و سرعت در انجام سفارشات برای من بسیار حائز اهمیت است.

در این سایت اطلاعات بیشتری درباره ی من، سوالات متداول و جزییات ترجمه توضیح داده شده اند.